ایرانت

بزرگترین و رسمی ترین خدمات مجازی در ایران

پلن های برنزی ایرانتبرنزی 50 مگبرنزی 100 مگبرنزی 250 مگبرنزی 500 مگبرنزی 1 گیگبرنزی 2 گیگبرنزی 3 گیگ
فضای دیسک50 مگابایت100 مگابایت250 مگابایت500 مگابایت1 گیگابایت2 گیگابایت3 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه3 گیگابایت5 گیگابایت7 گیگابایت10 گیگابایت15 گیگابایت25 گیگابایت60 گیگابایت
تعداد دامنه0012468
تعداد ایمیل1123468
تعداد اکانت FTP1123468
قیمت ماهیانه3,000 تومان4,000 تومان8,000 تومان13,000 تومان19,000 تومان30,000 تومان42,000 تومان
قیمت سالیانه30,000 تومان40,000 تومان80,000 تومان130,000 تومان190,000 تومان300,000 تومان420,000 تومان
پلن های نقره ای ایرانتنقره ای 250 مگنقره ای 500 مگنقره ای 1 گیگنقره ای 2 گیگنقره ای 4 گیگنقره ای 8 گیگ
فضای دیسک250 مگابایت500 مگابایت1 گیگابایت2 گیگابایت4 گیگابایت8 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه10 گیگابایت15 گیگابایت25 گیگابایت30 گیگابایت50 گیگابایت70 گیگابایت
تعداد دامنه3457810
تعداد ایمیل3457810
تعداد اکانت FTP3457810
قیمت ماهیانه10,000 تومان15,000 تومان25,000 تومان35,000 تومان40,000 تومان50,000 تومان
قیمت سالیانه100,000 تومان150,000 تومان250,000 تومان350,000 تومان400,000 تومان500,000 تومان
پلن های طلایی ایرانتطلایی 400 مگطلایی 800 مگطلایی 4 گیگطلایی 8 گیگطلایی 12 گیگ
فضای دیسک400 مگابایت800 مگابایت4 گیگابایت8 گیگابایت12 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه20 گیگابایت30 گیگابایت60 گیگابایت80 گیگابایت100 گیگابایت
تعداد دامنه56101215
تعداد ایمیل56101215
تعداد اکانت FTP56101215
قیمت ماهیانه20,000 تومان30,000 تومان50,000 تومان60,000 تومان80,000 تومان
قیمت سالیانه200,000 تومان300,000 تومان500,000 تومان600,000 تومان800,000 تومان
پلن های پلاتینیومی ایرانتپلاتینیومی 1 گیگپلاتینیومی 5 گیگپلاتینیومی 10 گیگپلاتینیومی 15 گیگپلاتینیومی 20 گیگ
فضای دیسک1 گیگابایت5 گیگابایت10 گیگابایت15 گیگابایت20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه40 گیگابایت80 گیگابایت120 گیگابایت140 گیگابایت200 گیگابایت
تعداد دامنه812202535
تعداد ایمیل812202535
تعداد اکانت FTP812202535
قیمت ماهیانه40,000 تومان60,000 تومان100,000 تومان140,000 تومان180,000 تومان
قیمت سالیانه400,000 تومان600,000 تومان1,000,000 تومان1,400,000 تومان1,800,000 تومان
پلن برنزی پلن نقره ای پلن طلایی پلن پلاتینیومی